close
no thumb
I have always asked myself the same question Nestor de Guzman asked in his collection of essays on Nora Aunor: “anung lagnat ang ibinigay ni Nora Aunor sa sambayanang Pilipino?” (What kind of fever did Nora Aunor bring to the Filipino People?). Her popularity is timeless, her talent unmeasurable, and her fandom is unending and still feverishly blind. Whenever researchers and colleagues ask me this question I can only swallow silently and whisper, “I don’t know. I’m a fan myself.”
Yesterday, University of the Philippine’s College of Mass Communication awarded Nora Cabaltera Aunor the 10th Gawad Plaridel. The highest award given by the country’s premier university to a contributor in mass media and communication, handed over the massive (arguably the heaviest trophy), to a five foot, three inches artist that has swept Philippine show business. 
Prior to the handing of the humungous trophy (with a dramatically positioned scroll and a carved Marcelo H. del Pilar as its foreground), UP President Dr. Alfredo Pascual took the lectern and justified the afternoon’s celebration. His introductory remark shook me and gave me, probably the best vindication of why this little brown Cinderella pulled the rag under the feet of an industry thriving on colonial mindset and beauty.
This part of the speech, I believe, caps everything. As in Everything!
Read on:
Nora Aunor receives the 2014 Gawad Plaridel

 

Para sa paghamon niya, sa pamantayang kolonial;
Na nagtatanghal sa mestiza at ng ilang huwaran ng kariktan sa pelikulang Pilipino.

At sa pagsulong niya sa tikas ng kayumanggi –
Pagka’t kakulay ito ng gintong burot;
Buhok na kasing-itim ng uwak;
At katawang balingkinitan;
Ay kapantay ng iba pang uri ng kagandahan.

Lalo na’t sa Pilipinas ay kinakatawan ng kayumanggi ang nakararaming may lahing Malaya.
Na umiral mula panahong pri-kolonyal hanggang sa kasalukuyan.

Mula kanayunan, hanggang kalunsuran.
Mula barong-barong, hanggang mansyon.

Para sa paggamit niya sa di matatawarang popularidad;
Bilang susi para mabukasan para sa masang umiidolo sa kanya;
At hawig sa kanya ang pinagmulan.

Ang mundo ng mga makabuluhang pelikula;
At tulay na naglalarawan at sumusuri sa nakalulunos na kinasasadlakan ng nakararaming Pilipino.

At ang mga tauhang hubad sa yaman at kapangyarihan;
Na kanyang matagumpay na isinabuhay;
At biniyayaan ng silay ng pag-asa sa pagbabago ng lipunan.

Para sa kanyang lantay na karunungan;
At nakmamanghang kapasidad sa pagganap;
Na nagdala ng ningning at liwanag;
Sa radyo, telebisyon, at Pelikulang Pilipino.
Nagtakda sa kanya bilang huwaran at pamantayan ng kagalingan;
Para sa kanyang mga kasabayan at kasinungan.

At nag-angat sa ating pelikula at broadcast media;
Sa antas na higit na mataas;
Kaysa sa dinatnan niya sa pagsisimula ng kanyang masanghayang buhay bilang artista.

Ang Gawag Plaridel para sa taong 2014 ay ibinibigay kay Nora Aunor o Nora Cabaltera Villamayor ng Kolehiyo ng Pangmasang Komunikayson ng Unibersidad ng Pilipinas, ngayon sa ika-27 ng Agosto taong dalawang libo at labing apat, sa Sine Adarna ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungson ng Quezon.

Tags : artsfilmfilmsgawad plaridelgawad plaridel 2014nora aunoruniversity of the philippines
Orly S. Agawin

The author Orly S. Agawin

Orly has been writing for The Jellicle Blog since 2008. He is a training and development consultant by day and an art enthusiast by night. He lives in Parañaque with his mom.

Leave a Response


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/jellicle/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/jellicle/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 426